Mudware (ver)maakt meubels

Mudware ontwerpt en bouwt meubels. Of verbouwt meubels. Vanuit duurzaamheids- én esthetische overwegingen. In onbruik geraakte tafels, stoelen en banken worden weer functionele objecten. Of objecten die opnieuw schoonheid en geschiedenis getuigen, en op subtiele (en soms ook minder subtiele) wijze deel uitmaken van de expositie zelf. En vaak maken we het ook allebei tegelijkertijd: meubels die zowel functioneel als decoratief zijn. Precies in het (her)scheppen van die combinatie schuilt onze kracht. 

Vincent van GoghHuis
Neem de meubels in het Van GoghHuis: die vormen letterlijk deel van de beleving. Mudware integreerde AV apparatuur in preekstoel en bureau en stoffeerde vervolgens deze en andere meubels op zo’n manier dat de woonruimte van deze kunstenaar een verlaten indruk maakt. Totdat de bezoeker daadwerkelijk binnentreedt en de meubels de ruimte tot leven wekken door beelden uit Vincents jeugd te vertonen. Of ze brengen – in de wisseltentoonstelling – persoonlijke herinneringen van het kunstenaarsechtpaar Roland Holst ten gehore.

De banken en stoelen die Mudware kunstig en met oog voor detail bewerkte voor de expositie Body Art in het Tropenmuseum Amsterdam zijn niet alleen functioneel maar ook decoratief, en een sfeervol onderdeel van de tentoonstelling: zij roepen net als de getoonde en opmerkelijke lichaamsversieringen verwondering en misschien zelfs enig onbehagen op.

Tropenmuseum
Voor Museum Oud Lunteren verbouwde Mudware onder meer een in onbruik geraakte kruiwagen en bureau tot interactieve informatiedragers. Historische objecten blijven aldus van waarde, met een naar de tegenwoordige tijd geïnnoveerde functie.

Museum Oud LunterenOf het nu is voor toonaangevende partijen zoals het Tropenmuseum in Amsterdam, of voor kleinere bezoekerscentra zoals Museum Oud Lunteren, Mudware zet zich met net zoveel toewijding en liefde in om een bijzondere beleving te creëren. Met creativiteit en oog voor de eventuele historische waarde brengt Mudware nieuw leven in bestaande meubels, maakt Mudware meubels déél van de beleving, en maakt Mudware een beleving van meubels.

Tags: ,