Bezoekerscentrum de Kraaijenberg

Bezoekerscentrum de Kraaijenberg is het startpunt van een mooie wandelroute rond het Markiezaatsmeer. Met het grootste aantal soorten broedvogels vormt dit meer, gelegen ten zuiden van Bergen op Zoom, een uniek natuurgebied in Nederland. Ook in het water zelf leeft een enorme variëteit aan dieren. Dit bijzondere ecosysteem is een gevolg van de Deltawerken, die het meer in 1984 van de Oosterschelde afsneden. Het zoutwatermeer veranderde daardoor langzaam in een zoetwatermoeras, met naast genoemde rijkdom in fauna een eveneens ongekende diversiteit aan flora. 

Bezoekerscentrum de Kraaijenberg

In Bezoekerscentrum de Kraaijenberg leert het publiek spelenderwijs meer over de rijke natuur in het Markiezaatgebied. Natuurmuseum Brabant leverde Mudware een ruw concept, voor de uitwerking hiervan schakelde Mudware meerdere partijen uit haar eigen netwerk in. Aldus ontwierpen wij eerst, in nauwe samenwerking met onder andere het Brabants Landschap, meerdere storyboards: verzamelingen “screenshots” bedoeld om Natuurmuseum Brabant een beeld te geven hoe de verschillende spellen eruit zouden gaan zien en functioneren. Na instemming van de opdrachtgever ontwikkelden we de feitelijke interactieve spellen, daadwerkelijke “BeleveNissen” waarbij bezoekers in verschillende nissen van het centrum in beeld en geluid de natuurelementen kunnen verkennen. Zo ontdek je in een vogelkijkhut welke vogels er in het gebied leven, leert een interactief computerspel je welke vissen in zoet en welke in zout water thuishoren, en beleef je in een DeltaWing het gebied vanuit de lucht. En op 1 juli 2017 werden tijdens de eerste Open Dag nog twee BeleveNissen geopend waar wij aan meewerkten, één over het leven onder de grond, en één over het onderwater leven.

Naast de software applicaties leverden wij alle benodigde hardware, sloten we de audiovisuele techniek aan en verzorgden we de feitelijke installatie van de spellen. Aldus speelden wij een belangrijke rol in de grondige vernieuwing en modernisering die het centrum in 2015 onderging, en dragen we direct bij aan de doelstelling van dit centrum om kennis van en passie voor de natuur te vergroten.

Locatie/expositie: Bezoekerscentrum de Kraaijenberg
Jaar/periode: Permanent, grondig verbouwd en opnieuw ingericht september 2015
Samenwerkingspartners: Natuurmuseum Brabant; Kees van de Ven Interieur & Tentoonstellingsbouw; Ontwerphaven; Playdis
Werkzaamheden: Ontwikkeling interactieve computerspellen, installatie hard- en software, show control
Foto’s: James van Leuven; Mudware

 

Tags: , , , ,